Leki biologiczne

Standardowe leki nie zawsze okazują się skuteczne. Dlatego też stworzono leki biologiczne, które są w stanie poradzić sobie nawet z niektórymi chorobami autoimmunologicznymi. Na czym polega ich działanie?

Leki biologiczne są białkami. Nie działają tak jak standardowe leki - mogą one być wprowadzone do organizmu i nadal pozostawać aktywne. W przypadku chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów wykorzystuje się działanie przeciwciał monoklonalnych. Mają one za zadanie zmniejszać aktywność substancji, które stymulują wytwarzanie przeciwciał atakujących zdrowe komórki organizmu. Przeciwciała monoklonalne są stosowane również w terapiach przeciwnowotworowych - stymulują one działanie układu odpornościowego przeciw komórkom nowotworowym lub wprowadzają lek do zmienionych chorobowo komórek, tym samym powodując ich obumieranie. Wykazują one o wiele lepsze działanie niż standardowe leki, ponieważ nie uszkadzają zdrowych komórek.

Leki biologiczne mogą być uzyskiwane także poprzez rekombinację genów. Takie działanie jest konieczne, kiedy chce się uzyskać substancję jak najbardziej podobną do tej, która jest produkowana przez ludzki organizm. Tylko wtedy substancja będzie pełnić w organizmie takie same funkcje jak ta w pełni naturalna. W ten sposób otrzymuje się takie leki biologiczne jak na przykład hormon wzrostu.